Tingimused

Üld- ja müügitingimused (kasutustingimused)

Üldtingimused

Käesolevad DAS Group OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad DAS Group OÜ e-poest ostmisel internetiaadressilt www.mysushi.ee. Toodete müüja on DAS Group OÜ (edaspidi: Müüja), aadress Mere pst 4, 10111, Tallinn, Eesti, registrikood 12278143, e-posti aadress info@mysushi.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: Klient) vahel.

Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.mysushi.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

Kasutades e-poodi muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete erinevuse korral pervaleerub eestikeelne tekst.

Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

E-poes olevate toodete pildid on illustreerivad.

Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

Tellimuse esitamine/vormistamine

Tellimusi saab e-poest esitada, kas registreeritud Kliendina sisse logides või registreerimata Kliendina.

Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab ostukorvi.

Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

Alkohoolseid tooteid müüakse ainult täisealistele Klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased ning seda kontrollitakse täiendavalt tellimuse üleandmisel.

Samuti müüakse alkoholivaba õlut, siidrit ja veini ainult täisealistele Klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased ning seda kontrollitakse täiendavalt tellimuse üleandmisel.

Klient kontrollib ostukorvis oleva toote/tooted ja kui tellimuses ei esine vigu (mittesoovituid kaupu, koguseid vms) suundub Klient kassasse. Kui aga esineb vigu saab Klient neid ise korrigeerida eemaldades või lisades tooteid ja koguseid.

Klient valib tellimuse kättesaamise kuupäeva ja kellaaja, inimeste arvu, erisoovid ja üleandmise viisi ja koha (kas kullerteenusega või tuleb ise vastavasse restorani järgi). Kõige varasem kättesaamise kellaaeg sõltub vastava restorani töökoormusest ning kuvatakse automaatselt veebilehel nii kullerteenuse kui ka vastavasse restorani järgi tulemise puhul.

Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest, kas:

  1. a) Müüja poolt pakutud maksekeskkondades:
  • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay;
  • Visa/Mastercard kaardimaksed;
  1. b) tellimuse kättesaamisel kaardimaksega;
  2. c) tellimuse kättesaamisel sularahas.

Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad Kliendi tegelikule soovile.

Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Tellimuse ja makse (kui teostatakse makse tellimuse esitamisel) kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja.

Makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest E-poe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Kui Klient avastab peale tellimuse kinnitamist, et tellimuses esineb vigu tuleb kohesel ühendust võtta Müüjaga, kas e-kirja teel või kontakteerudes vastava restoraniga telefoni teel, kus tellimus esitati.

Müüja alustab tellimuse täitmist kui Klient on tellimuse kinnitanud.

Tooteid transpordib kullerteenuse puhul, kas Müüja enda kuller või lepingulised partnerid.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest Klienti, kas e-kirja või telefoni teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui Müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Tellimuse kättesaamine ja kontroll

Tellimusi võib kätte saada vastavatest restoranidest või toimetatakse kulleriga Kliendi poolt märgitud aadressile.

Tellimuste kättesaamine restoranidest

Restoranidest toimub tellimuste väljastamine kõigil nädalapäevadel vastavalt restoranide lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste väljastamises ja lahtiolekuaegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.mysushi.ee.

Tellimused on restoranides kättesaadavad alates tellimuses määratud kättesaamise ajast. 

Tellimuse saab Klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba, elamisluba) või nime ja tellimuse numbri esitamisel.

Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud. 

Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on Müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

Müüja hoiab tellimusi kuni päeva lõpuni (kuni vastava restorani sulgemiseni). Kui Klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajaks, peab ta arvestama võimaliku kvaliteedi langusega (toit ei pruugi olla enam nii värske või soe vms). Kui Klient ei tule päeva jooksul tellimusele järele, loetakse Klient tellimusest loobunuks ning Müüja ei tagasta Kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel). 

Tellimuste kättesaamine kulleriga

Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata aadress. Tellimuste kohale toimetamine kulleriga toimub kõigil nädalapäevadel vastavalt restoranide lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste kättesaamises kulleriga või restoranide lahtioleku aegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.mysushi.ee

Kulleriga tellimuste kättesaamisel lisandub arvele teenustasu/kulleri tasu vastavalt restorani ja asukoha kaugusest/piirkonnast.

Kullerteenust on võimalik kasutada Eesti Vabariigis. Kui Kliendil tekib kahtlus, kas kullerteenus hõlmab mõnda konkreetset piirkonda, tuleb võtta ühendust Müüjaga e-kirja või telefoni teel ja asjaolu täpsustada.

Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri jõudmisel Kliendi asukohta või muutub muu Kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud. Müüja ei tagasta Kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument) ning kulleril on õigus kontrollida tellimust vastu võtva isiku isikut tõendavat dokumenti. Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on kulleril õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus loobuda tellimusest ainult juhul, kui tellimuses esinevad puudused (rikutud kaup või vale kaup).

Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata Müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse Klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus tellimusest loobuda ning Müüja tagastab Kliendile tellimuse maksumuse (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Toodete kontroll

Tellimuse kättesaamisel on Kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust tellimusele koheselt. Pretensioonid lahendatakse üldjuhul toodete üleandmisel. Kui ei ole võimalik koheselt tuvastada puuduseid teavitatakse mittevastavatest toodetest (nt rikutud tooted, mittetellitud tooted jms) e-kirja või telefoni teel viivitamatult Müüjat ning võimalusel teostada ka foto, et tuvastada konkreetne mittevastavus.

Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud tellimusele mittevastavad tooted koheselt tagastada kullerile.

Kliendi isikuandmete töötlemine ja otseturundus

E-pood kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile kättetoimetamiseks. E-pood edastab isikuandmeid kullerteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada tooteid.

E-pood saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades e-poes e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Küpsiste kasutamine

E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mis salvestub automaatselt Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda Kliendile paremat kasutajakogemust.

Küpsiste kasutamisest on ka võimalus veebilehel loobuda.

Taganemisõigus

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija lepingust taganemise ja kauba tagastamise õigus alkohoolsetele jookidele.

Vastavalt võlaõigusseadusele (§ 53 lg-s 4) ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas kiiresti riknevad tooted nagu selleks on valmistatud toit.

Kui kaup ei vasta tellimusele tuleb Müüjat sellest viivitamatult teavitada kohe kauba kättesaamisel suuliselt või e-kirja või telefoni teel ning võimalusel teostada ka foto, et tuvastada konkreetne puudus. Mittevastava tellimuse väljavahetamise või tagastamise kulud kannab Müüja.

Kui kaup ei vasta tellimusele on Kliendil õigus nõuda tellimuse välja vahetamist/ringi tegemist või nõuda tagasimakset.

Tellimuse tühistamine

Tellimust on võimalik tühistada, kui Klient võtab ühendust Müüjaga e-posti teel info@mysushi.ee või helistades vastavasse restorani enne, kui Müüja on tellimuse välja saatnud või alustanud valmistamist. Kui tellimuse valmistamist on juba alustatud, tellimus on juba vastavas restoranis valmis või on juba vastavast restoranist kulleriga välja saadetud, pole võimalik tellimust tühistada.

Pretensioonide esitamise õigus

Mittenõuetekohase tellimuse korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@mysushi.ee või telefoni teel. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ja tarbijavaidluste komisjoni vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.

 

See veebisait kasutab küpsiseid
Sellel saidil sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.
Rohkem Privaatsuspoliitika kohta
X